POSITIIVINEN
JA TARTTUVA


Jyrki Mäkynen
- Sitoutunut vastuunkantaja

SITOUTUNUT VASTUUN KANTAMISEEN

Jyrki Mäkynen
Syntynyt Ilmajoella 21.9.1964.
Vaimo Tanja, sairaanhoitaja, lapset Lotta-Maria, Akseli ja Ilona sekä aikaisemmasta avioliitosta Timo ja Outi, lapsenlapset Elma, Seela ja Elle.

Koulutus ja työ
Ekonomi (KTM)
Toimitusjohtaja, yrittäjä vuodesta 1992
Työkokemusta mm. aluevientipäällikkönä, konttorinjohtajana, vs. assistenttina ja tutkimusapulaisena

Minä yrittäjänä
Yritykseni:
Oy HM Profiili Ab
Toimiala:
Toimistotilojen ja julkisten tilojen kalustaminen ja siihen liittyvät palvelut

Liikevaihto:
4,3 milj. € vuonna 2016
Henkilöstö:
8
Toimipaikat:
Seinäjoki, Vaasa, Pietarsaari ja Jyväskylä

Huominen on mahdollisuus!

Tuohon lauseeseen kiteytyy perusasenteeni; vain tulevaisuuteen voit vaikuttaa ja se on täynnä mahdollisuuksia.

Me jokainen voimme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Yhdessä voimme vaikuttaa myös yhteiseen tulevaisuuteemme.

Tähän näkemykseeni perustuu se, miksi olen yrittäjä. Tähän näkemykseeni perustuu myös se, miksi olen mukana monissa yhteisissä asioissa; vaikuttamassa yhteiseen tulevaisuuteemme.

Mahdollisuus tehdä työtä yhteisten asioiden eteen perustuu luottamukseen. Muilta saatuun luottamukseen.

Minä olen saanut nauttia monien ihmisen osoittamasta luottamuksesta ja arvostan sitä hyvin paljon. Muiden antama luottamus on mahdollistanut toimimisen monissa yhteisissä asioissa niin kotikaupungissa, maakunnassa kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Innostus ja palo olla mukana tekemässä parempaa tulevaisuutta, halu vaikutta asioihin; nämä ovat motiivini työhön yhteisten asioiden eteen.

Minä tarjoan yhteiseen käyttöön: näkemykseni, osaamiseni, kokemukseni ja laajat yhteistyöverkostot. Sinä päätät olenko luottamuksen arvoinen. Yksinkertaista.

Näiltä sivuilla on paljon tietoa minusta ja näkemyksistäni. Jos haluat tietää lisää, haluat haastaa tai muuten antaa palautetta, älä epäröi: odotan yhteydenottoasi.

Terveisin Jyrki

LUOTTAMUSTOIMIA

VAIKUTTAMINEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖSSÄ
Suomen Yrittäjät ry
- puheenjohtaja 2014 - edelleen
- varapuheenjohtaja 2010-2014
- hallituksen jäsen 2007 – edelleen
- hallituksen varajäsen 2005 – 2006
- järjestövaliokunnan jäsen 2007 – 2010

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
- puheenjohtaja 2008 – 2014
- varapuheenjohtaja 2004 – 2007
- työvaliokunnan jäsen 2004 – 2014
- hallituksen jäsen 2002 – edelleen
- kaupan toimialaryhmän jäsen 2001
- kaupan toimialaryhmän puheenjohtaja 2000
- talouden vakauttamisryhmän pj 2009 - 2014

Seinäjoen-Nurmon Yrittäjät ry
- hallituksen puheenjohtaja 2002 – 2003
- hallituksen jäsen 1997 – 2001

E-P:n Yrittäjien Palvelu Oy
- hallituksen puheenjohtaja 2008 - 2014
- hallituksen jäsen 2004 - 2007

ANSIOMERKIT:
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta
- Ansioristi 2013

Suomen Yrittäjät
- Järjestöansiomerkki, hopea 2010

MUU VAIKUTTAMINEN:
Suomen Pankki
- Maksuneuvoston jäsen 2014 – edelleen

Suomen Ekonomiliitto
- Yrittäjäneuvottelukunnan jäsen 2010 – 2011

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- neuvottelukunnan jäsen 2010 - 2014

Etelä-Pohjanmaan liitto
- pk-neuvottelukunnan jäsen 2005 – 2014

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
- Ammattikorkeakoulun hallitus, jäsen 2009 - 2013
- Yrittäjyysohjelman toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke, ohjausryhmän puheenjohtaja 2006 – 2007

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
- hallituksen jäsen 2013 - edelleen

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö
- hallituksen puheenjohtaja 2010 - edelleen

Seinäjoen kaupunki
- kaupunginhallituksen jäsen 2009 – 2012
- kaupunginvaltuutettu 2005 – edelleen
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2005 – 2008

Frami Oy (aik. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy)
- hallituksen puheenjohtaja 2009 - 2013

Lakeuden Etappi Oy
- hallituksen jäsen 2005 – 2013
- varapuheenjohtaja 2005 – 2008

Seinäjoki Congress Oy
- Hallituksen puheenjohtaja 2012 – 2013

Kansallinen Kokoomus rp.
- puoluevaltuuston jäsen 2008 – 2014
- kansanedustajaehdokas 2007

Oma Säästöpankki Oy
- hallituksen puheenjohtaja 2009 – 2014
- hallituksen varapuheenjohtaja

Säästöpankki-liitto ry
- hallintoneuvoston jäsen 2012 - 2014

West Energy Oy
- Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 2009 – 2013

Seinäjoen Kehä-Jussit ry
- varapuheenjohtaja 2005 - edelleen

Fennia
- hallituksen jäsen 2017 - edelleen

Jyrki Mäkynen

Yrittäjyys on ratkaisu


Yrittäjyys


Minulle yrittäjyys on ennen kaikkea vapautta. Vapautta tehdä omia valintoja, vapautta tehdä asiat omalla tavalla ja tehdä intohimoisesti sitä, mitä haluan. Ottaa vastuu tästä kaikesta ja tehdä tämä tuloksellisesti!

Yrittäjyys on tahtolaji. Totta kai se edellyttää monia muitakin asioita, mutta eniten se edellyttää luonnetta, asennetta ja tahtoa. Tahtoa löytää keinot ja tahtomalla saada aikaan.

Me yrittäjät olemme ratkaisijoita. Asiat tapahtuvat vain niihin tarttumalla, tekemällä. Me yrittäjät olemme tekijöitä. Ideoita ja suunnitelmia tekevät monet - yrittäjillä on kyky myös toteuttaa ne. Olen syntynyt maatalon pojaksi. Eteläpohjalaisena maatalon poikana työ ja yrittäminen ovat itsestään selviä, äidinmaidossa tulleita. Tuloksia ja menestystä ei synny ilman työtä. Työtä on arvostettava!

Meitä yrittäjiä on moneksi. Hyvä niin. Meitä kaikkia yhdistää kuitenkin yksi ja sama - yrittäjyys, olemme yrittäjiä.

Yrittäminen on kova laji, mutta se on samalla antoisin tapa tehdä työtä! Minulle yrittäjyys on arvo, aate ja työ. Olen ylpeä yrittäjyydestä!


Muutos on mahdollisuus


Elämme keskellä suurta talouden muutosta, jossa isot asiat vaikuttavat kaikkialla maailmassa. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana, mieluummin etukenossa.

On uskallettava ajatella asioita toisin! Uskalla ajatella uusiakin asioita! Rohkeus heittäytyä uusiin asioihin avaa uudenlaisia näkökulmia olemassa olevaankin. Siinä on uuden mahdollisuuden paikka. Meille yrittäjillekin muutos on haasteellinen. Meille se kuitenkin on myös luonnollista. Rohkeus, luottamus omaan tekemiseen, mahdollisuuksien näkeminen ja riskinottamisen valmius - nämä yrittäjien ominaisuudet kantavat epävarmuuden yli.

Kun asiat eivät ole enää niin kuin on totuttu, muutos aiheuttaa epävarmuutta. Se on ymmärrettävää. Maailman pienentyminen, globalisaatio, avoimet markkinat ja vapaa liikkuminen muuttavat maailmaa nopeasti ja paljon. Tämä muutos on vasta alussa. Suomessakin yhä useamman uuden yrityksen toiminta on alusta alkaen kansainvälistä koosta riippumatta. Tätä kehitystä tarvitaan lisää.

Menestyksemme maailmalla on pitkään perustunut korkeaan insinööriosaamiseen kalliissa investointituotteissa. Tämä osaaminen meillä on edelleen, mutta kovan tekemisen kilpailukykymme on heikko. Suomalaisen työn kilpailukykyyn pitää vaikuttaa kotimaisin keinoin. Palvelut yhdistettynä kovaan osaamiseen on meidän tulevaisuutta.

Tuleva hyvinvointimme on yhä enemmän suomalaisen yrittäjyyden ja pienten yritysten varassa. Vastuu on iso, mutta kyllä yrittäjät sen hoitavat. Muun yhteiskunnan on tämä vain mahdollistettava! Suomalainen julkinen sektori on menossa kovaa vauhtia kohti kriisiä. Ylisuuri ja ylivelkaantunut julkinen talous ei selviä palveluistaan ilman selvästi laajamittaisempaa yritysten hyödyntämistä. Paljon puhuttu SOTE-uudistuksen onnistuminen on kiinni siitä, miten yksityinen yritystoiminta pääsee mukaan julkisten palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen. Pöhöttynyt julkinen sektori rapauttaa myös yksityisen sektorin kilpailukykyä.

Me kaikki haluamme hyvinvointia. Hyvinvointi syntyy vain työn kautta. Mutta työpaikkojen synnyttäminen ei ole yritysten perimmäinen tehtävä, vaan se on seurausta kannattavasta yritystoiminnasta. Vain kannattava ja menestyvä yritys pystyy tarjoamaan työtä.

Kaikkien suomalaisten kannalta työpaikkojen syntyminen on se tärkein. Pienet yritykset ovat kantaneet viime vuosikymmenet päävastuun uusien työpaikkojen syntymisestä suomalaisille. Jotta tämä yhteiskunnan kannalta myönteinen kehitys voi jatkua, on luotava sellaiset olosuhteet ja kannusteet, että yrittäminen ja yritystoiminta Suomessa on kannustavaa ja kannattavaa.

Suomalaisen yhteiskunnan on ymmärrettävä roolinsa oikein:
- Sen tehtävänä on mahdollisuuksien luominen.
- Asenteet ja arvostus ovat kaiken lähtökohta. Riittävät kannusteet ja sopivat porkkanat.
- Rajat ja säännöt on oltava, mutta turhat rajoitteet on poistettava.
- Kiinnitetään huomio siihen, mitä saadaan aikaan, säännöstellään vähemmän itse tekemistä.
- Kankeat ja rajoittavat vanhat rakenteet ja toimintatavat pitää kyseenalaistaa.
- On luotettava ihmisiin! Päätöksenteon vapaus on annettava sinne, missä työtä tehdään - yrityksiin!

Puheet ja kirjoitukset

MEDIA

Jyrki Mäkynen

Yhteys

Ota yhteyttä

0400 364 791

Jyrki.Makynen@martela.fi

Honkakuja 10
60100 Seinäjoki