Yrittäjyys luo elinvoimaa (Yrittävä Lakeus 5/2012)Voisiko tuota selkeämmin sanoa! Otsikon lause on myös yrittäjäjärjestön kuntavaalikampanjan otsikko. Yrittäjyys on todella jokaisen kunnan elinvoiman perusta.
Kunnan toimilla on merkittävä vaikutus yleiseen ilmapiiriin samoin kuin siihen, miten yrittäjyyteen suhtaudutaan. Kotikunta on yritystoiminnan käytännön infrastruktuurin rakentaja ja sen hankinnat ovat iso osa markkinoiden kysyntää. Kunta vaikuttaa siis monella tavalla yritysten toimintaan.
Kuntavaalit ovat yrittäjille tärkeimmät vaalit mm. edellä mainituista syistä. Siksi yrittäjäjärjestö on aktiivisesti mukana kuntavaaleissa ja toteuttaa oman kuntavaalikampanjansa, näin myös Etelä-Pohjanmaalla näkyvämmin kuin koskaan.

 

Yrittäjäjärjestön keskeiset tavoitteet kuntavaaleissa liittyvät toisaalta yrittäjien aktivoimiseksi kunnallisiksi päättäjiksi ja toisaalta tulevan valtuustokauden toiminnan sisältöön eli niihin asioihin, joista tulevat päättäjät päättävät.

 

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella on pitkä perinne aktiivisilla yrittäjävaikuttajilla kunnallisessa päätöksenteossa. Varmasti ainakin osittain tästä johtuen alueemme yrittäjien ja kuntien välinen yhteistyö on yleisesti arvioitu valtakunnan parhaimmistoksi.
Politiikan sisällössä kärkiasiat liittyvät talouteen. Lähivuosien isot asiat koskevat menokuria eli palvelutuotannon tehokkuutta ja kunnan omien tulojen kasvattamista eli tuloksellista elinkeinopolitiikkaa, jossa yritystyöpaikkojen määrä on keskeisin mittari. Molemmissa sisältöön liittyvissä asioissa kunta tarvitsee yrittäjiä.

 

Palvelutuotannon osalta avain tehostamisessa ovat konkreettiset, määrällisetkin päätökset palvelustrategiassa yksityisen palvelutuotannon hyödyntämisestä. Tätä tukevat hankintastrategiset linjaukset sekä välineistä (etenkin palveluseteli) ja hankintojen vaikutuksesta markkinoiden kehittymiseen että etenkin pienten yritysten osallistumisen mahdollistamisesta.
Kuntien uuden ajan elinkeinopolitiikkaan kuuluu perinteisten kaavoitus-, tontti- ja muun infrapolitiikan lisäksi vaikuttaminen koko kuntaorganisaatioon yritysten merkityksen ymmärtämiseksi ja yritystoiminnan edellytyksiä tukevien palvelujen järjestämiseksi samoin kuin mm. yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen omistajanvaihdoksia edistämällä.

 

Tulevalla valtuustokaudella kunnissa ei tule puuttumaan haasteita. Yrittäjät päätöksiä tekemään tottuneina vastuunkantajina ovat luotettavia päättämään myös yhteisistä asioistamme.
Ollaan me yrittäjät aktiivisia vaaleissa ja valitaan vaikuttajia valtuustoihin, valitaan yrittäjiä.
Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
jyrki.makynen@martela.fi


Takaisin kirjoituksiin