Yrittäjät Areena, AlavusLämpimät kiitokset järjestäjille kutsusta ja mahdollisuudesta tuoda Suomen Yrittäjien tervehdys tänne Alavudelle, Yrittäjät Areenalla –messutapahtumaan.

 

Järjestäjien suhtautumista tämän tapahtumansa järjestelyihin voi kyllä onnitella: messut ovat nimeltään Yrittäjät Areenalla ja tässä vaiheessa lavalla on jo toisen valtakunnallisen elinkeinoelämän järjestön edustaja puhumassa.

 

Olin myös edellisellä kerralla, kaksi päivää ja kolme vuotta sitten, tuomassa yrittäjäjärjestön tervehdystä, kun nämä messut ensimmäisen kerran järjestettiin. Olimme tuolloin tällä lavalla yhdessä Isä Mitron kanssa. Toimitusjohtaja Vanhanen oli tuolloin Suomen pääministerinä. Emme muuten kumpikaan moittineet hallitusta silloin, pikemminkin kiittelimme kriisin hoidosta. No, Mitro meni Brysseliin MEPiksi. Matti Vanhasesta on tullut Perheyrittäjien liiton toimitusjohtaja. Tiedä sitten missä tuo Matti aikoo olla, kun seuraavan kerran Yrittäjät ovat Areenalla Alavudella.

 

Kolme vuotta sitten näitäkin messuja järjestettiin hieman erilaisessa tilanteessa. Elettiin keskellä finanssikriisin jyrkintä pudotusvaihetta. Syksyllä 2008 USAsta alkanut pankkikriisi levisi nopeasti läpi koko läntisen maailman laajentuen rahoitussektorilta reaalitalouden pudotukseksi. Monilla aloilla talous ei ole palautunut vieläkään, kolmen vuoden jälkeenkään, tuosta pudotuksesta. Suomi ja myös Etelä-Pohjanmaa selvisi tuosta kriisistä kohtuullisin vaurioin; työttömyys kasvoin tilapäisesti, työpaikkoja siirtyi halvemman tuotannon ja suurempien markkinoiden perässä kohti itää, valtion velkakuorma lähti voimakkaaseen kasvuun, jonka pysäyttämisessä on edelleen kovia haasteita. Pian edellisestä kriisistä selviytymisen jälkeen esiin nousi eurooppalaisten valtioiden velkakriisi, joka onkin sitten pyörinyt puheenaiheena poliittisessa ja taloudellisessa keskustelussa jo kyllästyttävän pitkään.

 

Vaikka tilanne on nyt toinen kuin kolme vuotta sitten, on näiden messujen järjestämisen tunnelma saman henkinen. Minä tulkitsen tämän tapahtuman järjestämistä alavutelaisten haluna ottaa taas voimakas ote vallitsevasta, hieman epävakaasta ja odottelevasta yleisestä ilmapiiristä. Täällä ei odotella, mitä tuleman pitää tai mitä muut meille antaa, vaan vaikutetaan itse niillä keinoilla, joilla voidaan. Otetaan aloitteet omiin käsiin ja vaikutetaan omaan ympäristöön ja tulevaisuuteen. Näin luodaan positiivista ilmapiiriä niin yrityksiin, yrittäjiin kuin kuluttajiinkin. Hyvä näin! Se on sitä Tahtoa (isolla T:llä).

 

Näillä seuduilla on viime aikoina muutenkin näytetty omaa tahtoa, halua ottaa asioista kiinni ja vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Viittaan tällä niihin päätöksiin, jotka täällä on tehty kuntarakenteen osalta, Alavuden ja Töysän kuntaliitokseen. Yrittäjäjärjestön edustajana en halua ottaa kantaa sinänsä kuntien liitosasioihin tai kuntien määrään millään tavalla, koska meidän näkökulmasta katsoen ei ole olemassa yhtä ainutta, oikeaa ja tehokasta kuntakokoa. Meille yrittäjille omassa yritystoiminnassamme kuntarajat eivät koskaan ole olleet mikään este. Yrittäjät ovat aina toimineet yli kunta-, maakunta- ja toivottavasti yhä enemmän valtakunnan rajojenkin yli.

 

Yrittäjäjärjestö lähestyy kuntarakennetta luonnollisesti yrittäjänäkökulmasta. Korostamme toki vahvoja peruskuntia, niin kuin tuntuvat tekevän kaikki muutkin; mitä sillä sitten kukin tarkoittaakaan. Kuntakoko ei sinänsä ratkaise kunnan toiminnan tehokkuutta. Monissa tapauksissa resurssien yhdistäminen palvelujen järjestämiseksi on kuitenkin perusteltua. Korostamme kuntien yhdistymisessä kuntien omia päätöksiä.
Kuntien rakennemuutoksen yhteydessä keskustelu on lähtenyt liikkeelle painottaen kustannussäätöjä tai ainakin kustannusten kasvun hillintää. Tämä johtuu jo pitkään tiedossamme olleesta väestömme ikärakenteesta johtuvasta huoltosuhteen muutoksesta, joka vääjäämättä johtaa kasvaviin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ja tulee aiheuttamaan kunnille merkittäviä talouden tasapaino-ongelmia. Tämä kustannusten nousun realisoituminen on jo vauhdissa ja sen nopeus kiihtyy jyrkästi lähivuosina.
Kuntien rakennekehityksen taloudelliset hyödyt eivät liity pelkästään hallinnon päällekkäisyyksien purkamiseen, vaikka niilläkin on merkityksensä kuntasektorin henkilöstön nopeasta eläköitymistahdista johtuen. Kuntien välisten rajojen häiritsevien esteiden poistuminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja etenkin kunnallisen elinkeinopolitiikan tehostuminen ovat merkittäviä pidemmällä aikavälilläkin hyödyttävistä vaikutuksista.

 

Kuntarakenteen muutokseen liittyy myös meidän yrittäjien näkökulmasta uhkia, joiden vaikutukset on ennakoivasti syytä ottaa huomioon. Tällaisia uhkia voivat olla suuremmat hankintayksiköt ja kasvavat hankintakoot, jotka heikentävät pk-yritysten osallistusmis mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin, suurkuntien reuna-aluiden elinkeinokehityksen heikkeneminen ja pk-yrittäjien huonommat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

 

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee nyt yrittäjyyttä ja yrittäjiä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kunnat ja kotikunnan yrittäjät ovat kohtalon yhteydessä toisiinsa. Elinvoimaista kuntaa ei ole ilman menestyvää yrittäjyyttä, paikallista pk-yrityssektoria. Yritykset tuottavat henkilöstönsä kautta pääosan kunnan kunnallisverosta, ovat kiinteä osa monipuolista, tehokasta ja laadukasta palveluvarustusta. Toisaalta kuntien elinkeinopolitiikka on yrittäjien toimintaan monella tavalla vaikuttava kokonaisuus. Yrittämisen toimintaedellytysten kehittämisen tuleekin olla avainroolissa kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa.
Edellä esittämäni asiat eivät ole läheskään kaikkialla Suomessa, ei edes Etelä-Pohjanmaalla, samalla hyvällä tolalla kuin mitä täällä Alavudella. Täällä nämä asiat on jo pitkään tiedostettu. Alavus (ja itse asiassa myös tulevan kuntaliitoksen toinen kumppani Töysä) ovat koko 2000-luvun kuuluneet SY:n elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn kärkikuntiin Suomessa. Alavudella kaupungin ja yrittäjien välinen yhteistyö on pitkäaikaista, jatkuvaa, välitöntä ja koko paikkakuntaa hyödyntävää. Teillä, jos jossain, kuntaliitokseen liittyvät yrittäjien uhkakuvat ovat uskoakseni minimaaliset.

 

Hyvät kuulijat, kannustavin ja positiivisin ajatuksin haluan toivottaa teille kaikille mitä parhainta menestystä kaikissa toimissanne, hyvää kevättä ja ennen kaikkea messujen näytteilleasettajille ja messuvieraille onnistuneita messupäiviä.


Takaisin kirjoituksiin