Yrittäjän asialla (Yrittävä Lakeus 5/2013)Takana on Suomen Yrittäjien liittokokous- ja Yrittäjäpäivä-viikonloppu Lappeenrannassa. Eteläkarjalaiset olivat järjestäneet vuotuisen yrittäjyyden suurtapahtuman ylitä rajasi –temalla.
Päivien ohjelma oli sisällöltään hyvä, kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Paljon syntyi keskusteluja talouden tilanteesta sekä yrittäjyyden roolista ja haasteista vallitsevassa tilanteessa Suomessa ja, lähestyvien EU-vaalien ansiosta, myös Euroopan tasolla.

 

Parasta näissä päivissä on kuitenkin aina se yrittäjyyden henki, joka syntyy yli 1500 suomalaisen yrittäjän kokoontumisesta. Taas tuli vahvistusta sille, että tämä joukko on avainasemassa isänmaamme tulevaisuutta rakennettaessa. Tähän joukkoon kannattaa kuulua ja tämän joukon asioiden eteen tehtävä työ on arvokasta.

 

Toimivat markkinat ja yksinyrittäjät jalustalle

 

Liittokokous linjasi taas ensi vuoden toiminnan painopisteet. Eu-vaalivuoden vaikuttamisen sekä nuorten työllistymis- ja koulutuskysymysten lisäksi painopisteiksi nostettiin kilpailun ja markkinoiden toimivuuden tehostaminen ja yksinyrittäjän aseman parantaminen. Etenkin kaksi jälkimmäistä tavoitetta ovat myös meidän alueellamme hyvin ajankohtaisia ja konkreettisia.

 

Toimimaton kilpailu ja markkinoiden keskittyminen saa aikaan tehottomuutta ja aiheuttaa etenkin pienten yritysten toimintamahdollisuuksien rajoittumista. Julkisen sektorin oma toiminta ja etenkin julkiset hankinnat ovat avainasemassa.

 

Yksinyrittäjien erityiskysymykset ovat aiheellista nostaa erikseen esiin, koska ne eivät erityisesti itsestään esiin nouse. Yksinyrittäjien merkitys korostuu useammastakin syystä; valtaosa yrityksistä on nimenomaan yksin yrittäjiä ja yritysmäärän kasvu on tapahtunut lähes kokonaan näissä yrityksissä, itsensä työllistämisen lisäksi yksinyrittäjät tarjoavat lukuisille muille yrityksille työtilaisuuksia, yksinyrittäjien iso määrä luo talouteemme joustavuutta ja dynamiikkaa sekä edustaa merkittävää tulevaisuuden työllistämisen potentiaalia. Erityisesti yksinyrittäjiä koskevia asioita ovat arvonlisäverokysymykset, henkilöyhtiöverotuksen tasapuolisuus, sosiaaliturvakysymykset ja työllistämiseen liittyvät asiat.

 

Kuntatalous kriisiytyy

 

Kuntien ensi vuoden talousarvioiden valmistelut näyttävät poikkeuksellisen vaikeilta. Veroja nostetaan, velkaantuminen lisääntyy ja juustohöylällä leikataan sieltä mistä vähäkin voidaan. Mikään ei näytä auttavan, negatiivinen kierre on vaarana vain voimistua.
Helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Jostakin on vain uskallettava luopua. On korkea aika ottaa paikalliset yritykset mukaan tehostamaan palvelujen tuottamista. Kaikesta voi säästää, mutta lyhytnäköisyydessään elinkeinopolitiikan leikkaukset ovat tuhoisia. Vain yritysten toimintamahdollisuuksia kehittämällä voidaan vaikuttaa siihen oleellisimpaan  -  omiin tuloihin.

 

Syksyn synkkyydessäkin yrittäjien rohkeuteen luottaen,
Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja


Takaisin kirjoituksiin