Ylitornion Yrittäjät 40 vArvoisa juhlivan Ylitornio Yrittäjät ry:n rouva puheenjohtaja, kunnioitetut yrittäjät, hyvät naiset ja miehet

 

Lämmin kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta esittää Suomen Yrittäjien tervehdys tässä teidän 40-vuotis juhlatilaisuudessanne. Pidän näitä paikallisten yrittäjäyhdistysten tilaisuuksia ja mahdollisuutta osallistua niihin yhtenä tämän nyt hoidettavana olevan luottamustehtävän miellyttävimmistä osista. On todellakin mukava saada olla mukana juhlassanne.

 

Onnittelujen lisäksi haluan ottaa tässä tervehdyksessä esiin muutamia näkökohtia yrittäjyyden merkityksestä ja yrittäjäjärjestön roolista.

 

Hyvä juhlayleisö,
elämme haastavia aikoja. Suomalainen yhteiskunta elää keskellä suurta murrosvaihetta. Ikärakenne, väestön ikääntyminen, globaali kilpailu haastavat nykyisenlaisen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan sellaisena kuin se nyt on, ja etenkin sen rahoituspohjan, suomalaisen työn ja suomalaisen elinkeinoelämän välttämättömien, jo erittäin kiireellisten uusiutumisvaatimusten edessä.

 

Näiden vaatimusten ratkaisun ytimessä on suomalainen yrittäjä. Kuten kaikki hyvin jo  -  ainakin puheissaan  -  tunnustavat, meidän Suomalaisten hyvinvointi tukeutuu tänä päivänä yhä vahvemmin yrittäjyyden kivijalkaan. Ja vaikka tulevaa kehitystä on yleensä vaikea ennakoida, tässä kohdin en olisi epäilevä: kaikki tekijät viittaavan yrittäjyyden, pienten- ja keskisuurten yritysten yhä vahvistuvaan asemaan myös tulevaisuudessa. Kiistattomin osoitus tästä asemasta näkyy vuosituhannen vaihteen jälkeinen työpaikkakehitys: koko yksityisensektorin nettotyöpaikkojen lisäys on tapahtunut nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten toimesta, korostuen vielä pienempiin yrityksiin.

 

Hyvät kuulijat,
tämä meidän isänmaamme, Suomi, on todellinen menestystarina. Tarina, jota jokainen sukupolvi vuorollaan haluaa varmasti olla jatkamassa. Mutta onko se halu riittävä saamaan aikaan toimintaa, työtä, jolla korkea hyvinvointimme säilytetään?

 

Tuleva menestys ei valitettavasti perustu vanhoihin kaavoihin, vaan se rakentunee laajalla pohjalla, lukuisissa uusissa, pienemmissäkin asioissa onnistumiseen. Vaatimukset ennakkoluulottomuuteen, luovuuteen, uusien innovaatioiden kehittämiseen, nopeaan reagointiin ja rohkeuteen ottaa riskiä ovat niitä tekijöitä, joita tässä maassa tarvitaan yhä lisää. Ja nämähän ovat juuri niitä asioita, joissa yrittäjyyden ja pienten yritysten vahvuus on.

 

Vaikka haasteet tulevasta hyvinvoinnista ovat suuria niin suomalaisille yleisesti kuin teille tornionjokilaaksolaisillekin, uskon vakaasti tämän maan ja tämän alueenkin menestykseen. Minun luottamukseni perustana on peräänantamaton, eteenpäin katsova ja tahtova yrittäjä.
Yrittäjäliikkeellä on tulevaisuuden ratkaisuissa merkittävä vaikuttajan rooli. Yrittäjäjärjestön vahvuus perustuu, ja sen on vastakin perustuttava, parhaaseen ja ajankohtaisimpaan tietoon siitä, mitä yrittäjyys on. Tähän tietoon perustuu yrittäjäjärjestön vaikutustyö kaikilla järjestön kolmella portaalla, joissa vaikuttajat ja päättäjät kohdataan. Meidän lähtökohta on aina yrittäjässä.

 

Yrittäjien paikallisyhdistykset ovat yrittäjäjärjestön perusta. Yrittäjien paikallisyhdistys on se tartuntapinta, jolla yrittäjäjärjestö yrittäjän kohtaa. Paikallisyhdistykset ovat se kanava, jonka varaan maakunnallinen ja valtakunnallinenkin edunvalvontatyö perustuu. Luottamushenkilövoimin toimivien paikallisyhdistysten pitäminen toimivina ja aktiivisina on koko järjestön menestyksen ehto. Meidän järjestörakenteessa osavastuu paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksista kuuluu aluejärjestölle. Tällä Pohjoisessa Suomessa päätetty kahden aluejärjestön, Länsi-Pohjan ja Lapin Yrittäjien aluejärjestöjen, yhdistyminen tuo varmasti lisää panoksia alueellisen edunvalvonnan lisäksi merkittävästi myös paikallisyhdistysten toiminnan tukemiseen.

 

Hyvä juhlayleisö
40 vuoteen paikallista yrittäjäyhdistystoimintaa mahtuu paljon; tänä aikana ovat talouden viisarit ehtineet näyttää monesti eri suuntiin, suomalainen yhteiskunta on käyty läpi suuriakin muutoksia. 40-vuotias Ylitornion Yrittäjät on tänäänkin vireässä ja aktiivisessa vaiheessa oleva yhdistys, jolla on merkittävä asema yrittäjien vaikuttamistyössä omassa kunnassaan ja seutukunnassaan. Oman paikkakunnan ja lähialueen menestys voi perustua vain alueen kannattavaan yritystoimintaa. Yrittäjien ja kunnan edut eivät voi olla tässä asiassa muuta kuin samansuuntaisia. Kun etukäteen tutustuin Ylitornion kuntaan ja paikalliseen yrittäjäyhdistykseen, erityisen huomion kiinnitti täällä tehtävä hyvä yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä. Tämä näkyy mm. voimassa olevassa kunnan elinkeinostrategiassa, sen pk-yritysmyönteisissä lähtökohdissa ja konkreettisesti paikalliset yrittäjät huomioivissa kirjauksissa. Toivon, että kunnan ja paikallisten yrittäjien, yrittäjien paikallisyhdistyksen, yhteistyö arjen tekemisessä toteuttaa näitä hyviä tavoitteita, ja edelleen kehittyvällä hyvällä yhteistyöllä viette Ylitorniota kohti valoisampaa tulevaisuutta.

 

Hyvät kuulijat
Suomen Yrittäjien puolesta haluan esittää lämpimät onnittelut 40-vuotialle Ylitornion Yrittäjien paikallisyhdistykselle ja samalla myös kiittää koko järjestön puolesta panoksesta, jolla olette olleet mukana koko järjestön toiminnassa ja sen kehittämisessä niin yhdistyksenä kuin yksittäisten aktiivisten yrittäjienne muodossa sekä toivottaa menestystä tuleville vuosille niin yhdistykselle, sen luottamushenkilöille kuin jäsenyrittäjillekin.


Takaisin kirjoituksiin