Yksinyrittäjätkin esille (Yrittävä Lakeus 4/2014)Suomalaisista yrityksistä lähes kaksi kolmesta on yhden henkilön yrityksiä. Aluejärjestömme jäsenistä tämä määrä on noin 57 %. Kyse on siis merkittävästä yrittäjäjoukosta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yritysten kokonaismäärän nettolisäys runsaalla neljälläkymmenellä tuhannella on tapahtunut lähes kokonaan yhden henkilön yrityksissä. Tämä kehitys jatkunee edelleen. Samassa ajassa uusia yksityisensektorin työpaikkoja on syntynyt runsaat 108 000. Näistä suurimman osan, lähes 80 000, ovat tarjonneet alle viidenkymmenen työntekijän yritykset.

Nämä kehitykset ovat merkittävä osa sitä muutosta, jossa taloutemme yhä keskeisemmän osan muodostaa yhä pienemmät yritykset.

Myös yksinyrittäjien rooli tässä pitää nostaa esiin positiivisena tekijänä. Useimmat yksinyrittäjistä tarjoavat verkostojensa ja kumppanuuksiensa kautta työmahdollisuuksia monille muillekin yrityksille. Puhumattakaan siitä työllistämisen potentiaalista, minkä tämä joukko muodostaa, jos työn tarjoamisen joustavuus, riskit ja kustannukset olisivat kohdallaan.

Yksinyrittäjistä lähes kaksi kolmesta toimii elinkeinonharjoittajana tai henkilöyhtiönä. Viimeiset yhtiöverotuksen muutokset ovat kohdelleet näitä epäoikeudenmukaisesti. Asia on korjattavissa viiden prosentin yrittäjävähennyksellä. Arvostuksen ja oikeudenmukaisuuden vuoksi, tämä pitää olla tulevissa veroratkaisuissa ensimmäisten joukossa.

Vain kannattavaa työtä

Meille yrittäjille työpaikkojen tarjoaminen ei ole päätavoite. Ne syntyvät seurauksena kannattavasta ja kasvavasta toiminnasta. Yhteiskunnan kannalta työpaikat ovat elintärkeitä. Siksi suomalaisesta työstä ja ennen kaikkea sen tarjoamisen kannusteista ja esteiden poistamisesta puhuminen pitää pikaisesti saada päätöksiksi.

Tällä hetkellä yrittäjien suuri huoli on yritysten toiminnan kannattavuudesta, monilla jopa koko yrityksen jatkuvuudesta. Maailman taloussuhdanteisiin tai kansainväliseen politiikkaan emme voi vaikuttaa, mutta edelleen paljon on kiinni omista toimistamme.

Yritystemme kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa sekä mahdollistamisella että kannustamisella. Tukahduttava sääntely pois, ylikireää verotusta alaspäin, lisää joustoja reagoida muuttuviin tilanteisiin sekä ahkeruudesta ja tuloksista palkitseminen. Keinoja löytyy, jos on tahtoa.

Sote lausunnoilla

Lakiehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on lausuntokierroksella kunnissa. Ehdotus uhkaa tehdä uudistuksesta kohtalokkaan sekä alan yritystoiminnan että tavoitellun tehostamisen kannalta. Yrittäjät, nyt on vaikuttamisen paikka. Antakaa panoksenne kuntanne lausuntoihin.

Menestystä syksyyn!

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja

 

NOSTO: Useimmat yksinyrittäjistä tarjoavat verkostojensa ja kumppanuuksiensa kautta työmahdollisuuksia monille muillekin yrityksille. Puhumattakaan siitä työllistämisen potentiaalista, minkä tämä joukko muodostaa, jos työn tarjoamisen joustavuus, riskit ja kustannukset olisivat kohdallaan.

 


Takaisin kirjoituksiin