Yhteinen etu ja esimerkin voimaVoi tätä itkun ja porun määrää. Uusi hallitus aikoo muuttaa jotain olemassa olevaa. Ennenkuulumatonta!

 

Ennen vaaleja uusilta päättäjiltä toivottiin yleisesti poliittista johtajuutta, asioihin tarttumista ja Suomen talouden pelastamista. Jopa rakenteellisia uudistuksia joku rohkeni toivoa.

 

Kolmella hallituspuolueella on vahva kansan tuki. 57 % vaaleissa annetuista äänistä ja 124 paikkaa eduskunnassa. Hallituksen ohjelman nimi kertoo peruslinjasta; Ratkaisujen Suomi rakentaa tulevaisuutta tekojen pohjalle.

 

Hallituksen ohjelma vastaa kansalaisten tahtoon. Eri kyselyjen tulokset vahvistavat, että valitulla linjalla on kansalaisten tuki. Verotuksen kiristämiseen suhtaudutaan kielteisesti. Suomalaiset pitävät leikkauksia ja säästöjä välttämättöminä maamme tulevaisuuden kannalta. Saavutetuista eduista ollaan valmiita luopumaan uuden rakentamiseksi.

 

Kansalaiset hyväksyvät kaikkiin kohdistuvat vyön kiristykset. Kyse on yhteisestä asiasta. Työtä ollaan valmiita tekemään lisää ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaankin hyväksytään leikkaukset. Kestävät ratkaisut syntyvät niin, että Suomessa tehdään töitä, enemmän suomalaisia tekee enemmän töitä.

Suomalaisen työn kannalta ehkä merkittävin tuki hallitukselle tulee työmarkkinoiden toiminnan muutokseen. Hallituksen linjaus ottaa työmarkkinakysymykset normaalin parlamentaarisen päätöksenteon piirin saa kansan enemmistön tuen. Lainsäädännöllä mahdollistettava työpaikkakohtainen toisin sopiminen näistä tärkeimpänä.

 

Korporaatiovaltaansa tottunut ay-liike ei demokratian normalisoinnista tykkää. Menneen ajan säännöillä pelaava entinen yhteiskunnan uudistaja seisoo jarrulla vastustaen kaikkia uudistuksia, jotka koskevat heidän valta-asemaansa. Asemansa säilyttämiseksi ollaan valmiit käyttämään järeitäkin lakkoaseita koko yhteiskuntaa vastaan. Pakko kysyä: kenen asialla olette? Olisiko aika perehtyä järjestöeliitin lisäksi kansalaisten mielipiteisiin.

 

Suomi on taitekohdassa. Uusi suunta on tehtävä yhdessä. Vastuun kokonaisuudesta kantaa maan poliittinen johto, kansan tuella ja toivottavasti myös työelämäjärjestöjen yhteistyöllä. Kaikki tinkivät yhteisen hyväksi.

 

Niin presidentti kuin pääministerikin ovat vedonneet kohtuullisuuteen kaikkialla. Esimerkin voima on iso. Suomalainen verotus tasaa nykyisellään tuloeroja huippukireästi. Tästä huolimatta, jotkut ovat valmiita sitoutumaan antamaan enemmänkin. Kohteena se, mitä itse pitävät Suomen edun kannalta tärkeänä. Minä arvostan, kannatan ja anna tukeni esimerkkiä näyttäville. Toisille tämäkin on väärin sammuttamista.

 

Edustamani suomalaiset pk-yrittäjät ovat viime vuosina joustaneet paljon omastaan ja kantaneet isoa vastuuta Suomesta. Haastavista ajoista huolimatta pienet yritykset ovat pitäneet huolta työntekijöistään ja jopa lisänneet työvoimaansa merkittävästi. Pienissä yrityksissä joustavuus on arkipäivää kaikille molempiin suuntiin. Enemmänkin tehdään, sitten kun määräykset sallivat. Näin toimitaan, koska ymmärretään yhteisen kokonaisuuden etu.

 

Kelpaa esimerkiksi koko Suomelle.

 

Jyrki Mäkynen


Takaisin kirjoituksiin