Verotus uudistuu (Yrittävä Lakeus 3/2013)Maaliskuun lopulla hallituksen kehysriihessä tekemä muutos yritysverojärjestelmään on puhuttanut runsaasti. Lähes kaikki asiasta on kai sanottu, mutta vielä keskeiset osat lyhyesti.

 

Merkittävin muutos on yhteisöveron lasku 20 prosenttiin. Tämän hintana on osinkoverotuksen lievä kiristyminen. Lievästä osinkoverotuksen kiristymisestä huolimatta pahimmat uhat onnistuttiin kuitenkin torjumaan. Tarjolla oli täysi kahdenkertainen verotus ja 3-4 % normaalituotto omille pääomille.
Yrittäjäjärjestö ei ajanut aktiivisesti yhteisöveron alennusta, mutta ei sitä luonnollisesti vastustanutkaan. Me korostimme nimenomaan yrittäjän ja yrityksen kokonaisveroasteen säilyttämistä kilpailukykyisenä. Lopputulokseen voidaan olosuhteisiin nähden olla vähintäänkin tyytyväisiä.

 

Yrittäjien kokonaisveroaste säilyy lähes nykyisellään, painottuen kevyempään yritysverotukseen. Yrityskohtaisesti uudistus kohtelee erilaisilla omilla varoilla olevia yrityksiä hyvin eri tavalla, mutta kokonaisuutena jäsenyritystemme on laskettu saavan noin 200 milj. € veronkevennyksen. Pitkässä juoksussa uudistus tulee näkymään taseiden vahvistumisena. Tämä on merkittävä apu yritysten kasvuinvestoinneille nykyisessä rahoitustilanteessa ja alkaa toivottavasti näkyä myös talouden aktivoitumisena.

 

Tehtyjen päätösten laeiksi säätämisen yhteyteen jäi vielä merkittävää edunvalvontatyötä. Tärkein tavoite on saada päätösten ulkopuolelle nyt täysin jääneiden henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotukseen vastaavat kevennykset. Lisäksi jo kerääntyneiden, erilaisilla yhteisöverokannoilla verotettujen varojen siirtymäaikasäännöksien toteutuminen on merkittävä asia.

 

Kunnat ja yrittäjät kumppaneiksi

 

Uusien kunnanvaltuustojen työt ovat käynnistyneet  -  joissakin sisäisillä kärhämöinneillä, useimmissa taloudellisen kurimuksen paineessa. Valtuustojen ensimmäisiä isoja asioita ovat valtuustokauden strategiset linjaukset. On tehtävä päätöksiä, mitä ja miten palveluja tuotetaan sekä siitä, miten omaa tulopohjaa vahvistetaan kunnan elinkeinopolitiikalla.
Aluejärjestö on tuottanut apuvälineitä kunnan ja yritysten välisen yhteistyön tueksi. Kumppanuuskäsikirja on oiva väline palvelustrategiatyön aloittamiseksi. Elinkeinopolitiikan suuntaamisessa apuna ovat tuore tutkimus pk-yritysten taloudellisesta merkityksestä alueemme kunnissa sekä päivitetty elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja.

 

Alueemme kuntien näkymät eivät ole ruusuisia. Voivottelulla, kuoreen käpertymisellä tai muiden syyttelyllä ei muutoksia parempaan saada aikaan. On tartuttava rohkeasti asioihin, uskallettava muuttaa totuttuja malleja ja keskityttävä asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Oman kunnan yrittäjät ovat tässä savotassa avaintoimijoita, joiden mukaan ottaminen yhteistyöhön on kaikkien etu. Menestyvää kuntaa ei ole ilman menestyviä yrityksiä, etu on siis yhteinen.

 

Kesä kolkuttelee jo ovella. Alueemme tarjoaa taas runsaat kattaukset kesäisiä tapahtumia lähes joka lähtöön. Osallistukaa ja nauttikaa! Paikalliset yrittäjämme ovat palveluksessamme!
Kesäterveisin
Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
jyrki.makynen@martela.fi


Takaisin kirjoituksiin