Vaikutetaan!Tämän lehden yksi teema on vaikuttaminen ja tiedottaminen. Molemmat ovat tärkeitä asioita meille yrittäjille sekä omassa yritystoiminnassa että järjestönä.

 

Tiedottaminen on yksi vaikuttamisen tärkeimmistä välineistä. Jokainen organisaatio haluaa, että omat tavoitteet, toiminta, tarjonta ja vahvuudet ovat niiden tiedossa, joiden niistä olisi oltava kiinnostuneita. Liian usein me pohjalaiset yrittäjät olemme vähän liian vaatimattomia kertomaan itsestämme silloinkin, kun olisi aihetta. Positiivisia uutisia ei koskaan ole liiaksi. Miksi siis pitää kynttilää vakan alla? Kannustan ja rohkaisen kertomaan oman yrityksen asioista.

 

Yrittäjävaikuttajia

 

Yrittäjäjärjestö on edunvalvontaorganisaatio. Sen tärkein tehtävä on vaikuttaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiin. Kysymys on suomalaisten yritysten menestymisen mahdollistamisesta olosuhteisiin vaikuttamalla.

 

Edunvalvontatyö on pääosin pitkäjänteistä työtä. Välillä eteen tulee asioita, joihin vaikuttaminen ja joiden hoitaminen tapahtuu tässä ja nyt, mutta pääsääntöisesti muutokset vaativat aikaa ja malttia. Tämähän on usein haastava tapa meille yrittäjille. Me kun olemme tottuneet tekemään, emmekä meinaamaan!
Meillä pohjalaisilla yrittäjillä on vahva vaikuttamisen perinne. Aktiiviset ihmiset tapaavat olla aktiivisia useammassakin asiassa. Omassa järjestössämme olemme aktiivisia niin omalla alueellamme kuin valtakunnallisestikin. Suhteellisesti ottaen alueemme yrittäjät ovat aina olleet maan aktiivisimpia myös kunnallisissa luottamustehtävissä.

 

Valitse vaikuttaja, valitse yrittäjä

 

Alueemme yrittäjät ovat tämän syksynkin kuntavaaleissa näkyvästi mukana. Järjestö tekee kokonaisuudessa näkyvän kampanjan ja yrittäjäehdokkaita löytyy jälleen kaikkien ryhmien listoilta. Puoluepoliittisesti sitoutumattomalle järjestölle laaja-alainen vaikuttaminen kaikissa ryhmissä on tärkeää. Uskon, että yrittäjyys yhdistää yrittäjäehdokkaita enemmän kuin puoluetausta erottaa.
Kuluvan kuun 28. päivänä valitaan kuntiemme päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kotikunta on meidän yrittäjien olosuhteisiin merkittävästi vaikuttava organisaatio. Yrittäjien mukanaolo kunnallisessa päätöksenteossa on mahdollisuus parantaa meidän kaikkien toimintamahdollisuuksia. Valitaan siis viisaasti, valitaan vaikuttajia valtuustoihin  -  valitaan yrittäjiä.

 

Vaikuttavaa syksyä kaikille!


Takaisin kirjoituksiin