Työn tekijät (Anne Niemi vaalilehti)Uuden eduskunnan ja hallituksen tärkein tehtävä yli muiden on työ. Näin tiivisti Evan johtaja Matti Apunen organisaationsa tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen. Tähän on helppo yhtyä.

 

Tärkeimmän tehtävän ratkaisut löytyvät yksityisen sektorin työllistämisen esteiden purkamisesta ja suomalaisen työn kilpailukykyä parantavien mahdollisuuksien luomisesta.

 

Uutta työtä syntyy vain kannattavan yksityisen yritystoiminnan kautta. Vastuu suomalaisten työllistämisestä on siirtynyt yhä vahvemmin yhä pienenpien yritysten harteille. Me yrittäjät luomme työtä, maksamme veroja ja palkkoja. Meidän ja työntekijöidemme maksamilla veroilla kustannetaan hyvinvointivaltion palvelut.

Niitä omia toimia, joilla lainsäätäjät voivat suomalaisten yrittäjien ja yritysten menestymistä mahdollistaa, pitää uskaltaa arvottaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa yli muiden. Näin on tehtävä, jos halutaan tuloksia suomalaisen työn lisäämiseksi. Yrittäjän ja yrityksen hyvä leviää aina koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

 

Yrittäjäjärjestö on vastuullinen isänmaan hyvän puolesta toimiva järjestö. Olemme aktiivisesti tuomassa suomalaisen työn tulevaisuutta vaalikeskusteluihin ja tulevien päättäjien työlistalle.

 

Yksi yrittäjäjärjestön päätavoitteista on suuri työmarkkinaremontti. Mielestämme suomalaisen työn kilpailukykyä kannattaa kehittää siellä, missä työ tehdään - työpaikoilla. Etenkin pienissä yrityksissä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka hyvin työpaikkakohtaiset käytännöt toimivat.

 

Työn tekemisen ehdoista pitää voida sopia työpaikkatasolla laajemmin kuin nykyään. Se edellyttää työlakien ja työehtosopimusten velvoittavuuden lieventämistä. Yhteisten pelisääntöjen löytäminen kilpailukykyiselle työlle onnistuu työpaikkatasolla tietenkin vain, jos siellä vallitsee osapuolten kesken vahva keskinäinen luottamus. Ja näinhän pienissä yrityksissä valtaosaltaan on. Me tiedämme tilanteet ja tunnemme asiat, siksi luotamme tämän järjestelmän toimivuuteen. Jos luottamusta ei ole, pidättäydyttäköön silloin kabineteissa tiedettävässä yleisessä hyvässä.

 

Yhteiskuntasopimus, konsensus ja laaja yhteisymmärrys kuulostavat hienoilta ja tavoittelemisen arvoisilta asioilta. Valitettavasti pienimmän yhteisen nimittäjän varaan rakentuva päätöksenteko nykyisen kaltaisessa talouden ongelmatilanteessa ei ole riittävää.

 

En usko, että nykyinen kolmikantainen järjestelmä pystyy tuottamaan yrityksissä tarvittavia sopeutumismahdollisuuksia. Jollakin osapuolella on aina liikaa puolustettavaa nykytilanteessa. Siksi yrityskohtaisen sopimisen lisääminen pitää tehdä mahdolliseksi poliittisen järjestelmän kautta, siis lainsäädännöllä. Uudella hallituksella ja eduskunnalla on tässä suuren uudistajan tehtävä, osapuolia kuullen, mutta itse johtaen, lopullisen vastuun ja päätösvallan itsellään pitäen.

 

Toivon rohkeita tulevia päättäjiä ja heille rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä - niitä tulee riittämään.

 

Jyrki Mäkynen


Takaisin kirjoituksiin