Sote-uudistus on tärkeä (Yrittävä Lakeus 3/2014)Eduskuntapuolueiden sopimus sosiaali- ja terveyden huollon uudistamisesta on yksi viime vuosikymmenten merkityksellisemmistä yhteiskunnallisista uudistuksista. Uudistuksen kohde koskee merkittävästi sekä kaikkia kansalaisia että hyvinvointipalvelujen tuottajaorganisaatioita, etenkin kuntia. Kyse on yli puolesta kuntien rahoista, runsaasta 23 miljardista eurosta.

 

Yritysten kannalta uudistuksessa on ainakin kolme näkökulmaa. Ensinnäkin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimii yli 20 000 yritystä, joista merkittävin osa on mikro- tai pk-yrityksiä. Kyse on näiden yritysten markkinoiden kehityksestä.

 

Toiseksi kyse on laajan maamme lähipalvelujen turvaamisesta. Tällä on suora vaikutus lähes kaikkien yritysten toimintaan ihmisten peruspalvelujen saatavuuden ja siten elinkelpoisten alueiden säilymiseksi.
Kolmas ja ehkä kaikkein merkittävin asia on lisääntyvien palvelutarpeiden myötä kasvavien kustannusten hallitseminen. Väestömme ikärakenteesta johtuen palvelujen kysyntä kasvaa tulevat vuosikymmenet. Julkisen sektorimme koko ja kokonaisveroasteemme alkavat olla kipurajan yläpuolella. Kustannusten kasvun hillitseminen tapahtuu vain tuotantotapoja uudistamalla. Tämä toteutuu parhaiten kilpailun, vertailtavuuden ja toimivien markkinoiden kautta.

 

Uudistuksen sisällön osalta tärkeintä on tehdä linjaukset, jotka mahdollistavat laajasti suomalaisen mikro- ja pk-yrityksien osallistumisen palvelujen tuottamiseen sekä antavat asiakkaalle aidon oikeuden valita palvelujensa tuottaja. Tämä edellyttää, että tuottajia on pystyttävä aidosti vertailemaan niin kustannusten kuin laadunkin suhteen, ja että kaikki tuottajat ovat samalla viivalla samoin säännöin ja mitoituksin.
Asia kiteytyy siis aitoon monituottajamalliin ja aitoon asiakkaan valinnanvapauteen.

 

Jotkut pitävät kansalaisia kykenemättöminä itse tekemään päätöstä palvelunsa tuottajasta. Nämä argumentit ovat käsittämättömiä. Kykeneehän meistä useimmat tekemään jatkuvasti vähintäänkin yhtä merkittäviä päätöksiä kuin lääkärin tai päivähoitopaikan valinta. Vai moniko meistä tarvitsee kunnantalolta apua puolisonsa valintaan, auton, tietokoneen tai asunnon hankintaan?

 

Matka Tampereelle alkoi

 

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu lokakuun liittokokouksessa Tampereella. Puheenjohtaja Mikko Simolinna ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät syksyllä.

 

Mikko Simolinna on ollut hyvä puheenjohtaja. Mikon harkittu, johdonmukainen ja maltillinen toiminta on vahvistanut uskottavuuttamme vaikuttamisessa ympäröivään yhteiskuntaan sekä vahvistanut koko yrittäjäyhteisöä sisäisesti.

 

Olen saanut toimia tiiviisti viime vuodet yrittäjien edunvalvonnassa niin omalla alueellamme kuin valtakunnallisestikin. Tiedän ja tunnistan vaikuttamisen tarpeet ja mahdollisuudet, olen täydellisen sitoutunut tekemään tästä maasta parempaa paikkaa yrittäjille ja olen valmis ottamaan haastavan, mutta merkittävän tehtävän hoitaakseni. Siksi olen vastannut myöntävästi kysymykseen, olla käytettävissä ehdokkaaksi Suomen Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi. Tuleva puoli vuotta on keskustelujen ja jäsenten arvioinnin aikaa. Tampereella tehdään päätöksiä.
Aurinkoisen kesän odotuksessa,
Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
jyrki.makynen@martela.fi


Takaisin kirjoituksiin