Sote-uudistus eteni vai etenikö?Jukka Vihriälä kirjoitti (Ilkka 1.7.) näkemyksiään viime viikolla syntyneen sote-uudistuksen raamipäätöksestä.
Yhdyn Vihriälän positiivisiin näkemyksiin osittain, mutta muutama keskeisin asia jäi ehdotuksessa vaille huomiota.

 

Koko uudistushankkeen keskeisimmät tavoitteethan ovat palvelujen saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Taustalla vaikuttavat mm. ikärakenteestamme johtuva palvelujen kysynnän kasvu ja alueidemme kehityksen voimakas eriytyminen. Nykyisillä resursseilla on saatava enemmän aikaan.

 

Ehdotuksen positiivinen asia on sote-alueen roolin selkeytyminen järjestäjäksi ilman omaa tuotantoa. Viidelle alueelle tulee järjestämisvastuu laajasta kokonaisuudesta epäilemättä tiukassa keskushallinnon ohjauksessa. Tämän uskon tuovan mukanaan palvelujen tasalaatuisuutta, aivan kuten Vihriäläkin toteaa.
Tästä eteenpäin uudistus jääkin sitten kesken. Mallissa kuntien ja kuntayhtymien roolina on toimia ensisijaisena palvelujen tuottajana. Nämä toteuttavat palvelut omana toimintanaan tai, jos niin katsovat, ostamalla niitä yrityksiltä tai yhteisöiltä. Kuntaorganisaatioista tulee siis ainakin osittainen järjestäjäkin.
Ideaalit julkisorganisaatiot varmasti toimivat siten, että tuotanto hoidetaan saatavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän hetken tiedoilla tämä jää valitettavasti pelkän uskon varaan. Ja kun historiaa katsoo, uskonvahvistusta kyllä tarvitaan  -  monipoliasemassa oleva julkinen organisaatio on harvoin ollut onnistunein valinta.

 

Keskeisimmät ja tehokkaimmat ohjaavat välineet  -  kansalaisten aito valinnanvapaus ja tuottajien välinen tasapuolinen kilpailu  -  näyttäisi tässä uudistuksessa jäävän käyttämättömiksi. Miksi näin? Tähän toivoisin jonkun antavan vastauksen. Ideologia tai ’näin on aina ollut’ eivät sitä ole.
Järjestämislaki tulee syksyllä päätöksentekoon ja sitä seuraa rahoitusuudistus. Toivottavasti em. linjauksiin palataan vielä tässä yhteydessä, ettei suuren uudistuksen lopputulemana ole vain hallinnollinen himmeli.


Takaisin kirjoituksiin