Muutoksen väistämättömyys on mahdollisuus (Yrittävä Lakeus 1/2014)Muutoksen väistämättömyys on mahdollisuus
Automaation lisääntyminen ja digitalisoituminen vievät Suomesta 20 vuodessa joka kolmannen työpaikan. Näin ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, jonka selvitys perustuu Oxfordin yliopiston tutkimukseen.

 

Selvitys sisältää myös listan todennäköisimmin poistuvista ja säilyvistä töistä. Lista tarjoaa vetäviä uutisotsikoita, mutta ei liene asian ydin.
Tutkimus on herättävä. Vaikka on tiedetty ja todettukin automaation ja koneiden korvaavan monia töitä, on meneillään oleva työelämän murros ehkä ennustettuakin merkittävämpi.

Suomalaisen työn kautta

 

Jo vuosia sitten on todettu, että kaikki, mikä on digitalisoitavissa, tullaan digitalisoimaan. Pitkään edennyt globalisaatio näkyy käytännössä kaikkialla; ei ole olemassa paikallistakaan liiketoimintaa ilman kytkentää kaikkialle maailmaan. Tietoverkot, reaaliaikainen yhteydenpito ja sosiaaliset mediat pitävät ihmiset samassa ajassa ympäri maailmaa koko ajan.

 

Mitä sitten? Istutaanko vain alas ja katsotaan, mitä tuleman pitää. Odotetaanko,  että ’yhteiskunta’ hoitaa asian ja syytetään sitten, ettei hoitanutkaan? Ei kuulosta hyvältä!

 

Meidän yrittäjien suhtautuminen muutokseen ja onnistuminen sen haasteissa on elintärkeää maamme tulevaisuudelle. Käsissämme on koko suomalaisen yhteiskunnan kantokyky ja tulevaisuus, koska suomalaisten työllistäminen on yhä enemmän yrittäjävetoisilla pienillä yrityksillä.
Meillä yrittäjillä on oltava valmiutta itse muuttua ja muuttaa totuttuja tapojamme. On löydyttävä ennakkoluulottomuutta, rohkeutta ja ennen kaikkea tahtoa etsiä muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Uuden mahdollistamiseksi, on uskallettava myös luopua totutuista tavoista ja tekemisistä. On myös kerrottava päättäjille, mitä muutoksessa onnistuminen heiltä edellyttää.

Asennetta ja todellisia tekoja

 

Koko yhteiskuntamme on korjattava suhtautumistaan yrittäjyyteen. Tarvitaan laajaa asennemuutosta ja lukuisia yksittäisiä toimia, jotka kannustavat yrittäjäriskin ottamista. Tarvitaan riskinottamiseen kiinteästi liittyvän epäonnistumisen parempaa hyväksyntää. Tarvitaan enemmän vapautta luovien ratkaisujen toteuttamiseksi ja joustavuutta kaikessa tekemisessä. On vähennettävä turhaa sääntelyä, jäykkyyttä, tuottamatonta työtä ja suoranaisia esteitä.

 

Yrittäjäjärjestö on, ja haluaa olla yhä vaikuttavammin, suomalaisten yrittäjien ja koko suomalaisen yhteiskunnan mukana hyödyntämässä muutoksen mahdollisuuksia. Tässä joukossa yrittäjän ääni kuuluu ja tämän joukon kautta yrittäjän ääni kuuluu päättäjille. Tähän joukkoon kannattaa siis kuulua.
Hyvää mahdollisuuksien vuotta meille kaikille!

Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
jyrki.makynen@martela.fi


Takaisin kirjoituksiin