Missä työpaikat, kansaedustaja Hongisto?Kansanedusta Reijo Hongisto kolumnoi torstaina (Ilkka 10.3.) maanantaisesta juhlapäivästään. Juhlavan päivästä teki Hongiston mukaan SAK:n äänestyspäätös yhteiskuntasopimuksen hyväksymisestä, jolla noin 60 prosenttia SAK:n jäsenjärjestöjen jäsenistä liittyi keskusjärjestöjen neuvotteluratkaisuun kevään tes-kierroksen pohjaksi.

 

En kiistä, ettei neuvotellulla sopimuksella - kattavasti voimaan tullessaan - olisi merkitystä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Valistuneet arvioitsijat ovat laskeneet vaikutukset 3-4 % kustannuskilpailukykyyn, josta voisi seurata 20 – 40 tuhatta uutta työpaikkaa. Näistä jokainen on tuiki tarpeellinen niin yksittäiselle työttömänä olevalle kuin jatkuvan velkaantumisen kanssa painivalle julkiselle taloudellekin.

 

Ihan kansalliseksi juhlapäiväksi en tuota maanantaita olisi vielä kuitenkaan valmis hyväksymään. Syitä on moniakin.

 

Tärkein on, että maassamme on ollut jo pitkään yhteinen näkemys viime vuosina syntyneen kilpailukykyvajeemme suuruudesta. Tämä luku on aivan jotain muuta kuin nyt puhuttu. Oikea lienee 15-20 prosentin tienoilla. Hurraahuudot ovat siis hieman yliampuvia tavoiteltuihin ja tarpeeseen nähden.

Tämän vuoksi maan hallitus asetti yhteiskuntasopimukseen verokevennysten ja lisäsopeutusten osalta omat ehtonsa. Riittävän kattavuuden lisäksi hallitus haluaa arvioida uuden palkanmuodostusmallin ja etenemisen paikallisessa sopimisessa. Näistä paikallisen sopimisen mahdollistaminen on ehdottomasti kilpailukyvyn korjaamisen ja sen tulevankin turvaamisen kannalta kaikkein keskeisin asia.

 

Vaikka hallitus alun päättäväisyydestään, omasta ohjelmastaan ja 17.2. tekemästä linjauksestaan huolimatta näyttää antaneen periksi työmarkkinajärjestöjen kiristykselle ja luopuneen omasta lainsäädäntövallastaan työmarkkinoiden välttämättömien uudistusten osalta, sen ei pidä vesittää tavoitteitaan niiden ja oman talouspolitiikkaansa suhteen. Jos se tes-tien kautta aikoo saada aikaan lisää työpaikkasopimista, ei luvattuja palkintoja voi etukäteen antaa. Järjestöjen itsevalvontaan tulostavoitteiden osalta ei historia anna minkäänlaista tukea.

 

Edustaja Hongisto peräänkuulutti myös yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Tämän viestin oikea kohde on edustajakollegoiden lisäksi työmarkkinakorporaatiot, jotka ylläpitävät vastakkainasettelua. Työpaikoilla yhteinen tekeminen ja luottamus voivat hyvin. Tämä näkyy työntekijöiden valmiutena lisätä sopimisen vapauksia työpaikoilla.

 

Työpaikkojen syntymisestä kirjoittaessaan edustaja Hongisto osoitti olevansa hakoteillä. Hän kirjoittaa, että ”Puoluepolitikoinnin sijaan hallituksen ja opposition on yhdistettävä voimansa ja yksituumaisesti yhdessä ammattiyhdistysten kanssa etsittävä kaikki keinot työllisyystilanteen parantamiseksi.” Reijo hyvä: työpaikkoja ei luo hallitus, oppositio tai ay-liike. Yritykset niitä luovat.

 

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja

Suomen Yrittäjät


Takaisin kirjoituksiin