Kilpailu jalostaa - sote-alallakinPitkään poliittisessa keskustelussa pyörinyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on taas valmis. Parlamentaarinen sote-työryhmä pääsi sopuun järjestämislain yksityiskohdista tiistaina 25.11.

Saavutetaanko nyt syntyneellä ratkaisulla uudistuksen keskeiset tavoitteet? Varmistetaanko laatu ja saatavuus, tehostuuko toiminta ja syntyykö kustannussäästöjä? Valitettavasti olen skeptinen.

 

Epäileväisyyteni perustan lakiehdotuksen ilmeisiin puutteisiin huolehtia palvelujen tuottajien välille syntyvän kilpailun puutteesta. Syntyvät tuotantovastuulliset kuntayhtymät pyörittävät merkittävän suurta veroina kerättyä rahapottia. Näiden resurssien tehokkaimmasta ja vaikuttavimmasta käytöstä pitäisi olla kysymys. Vaikka laki ei estäkään tuotantovastuullista kuntayhtymää käyttämästä oman tuotannon rinnalla yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja, niille ei ole siihen ohjaavaa mekanismia.

 

Kokemukset ovat osittaneet, että kun hankintayksikön koko kasvaa, tyypillisesti myös hankintojen koko kasvaa. Tämä aiheuttaa sen, että pienimmät toimijat eivät pärjää isojen tuotantoalueiden kanssa. Näin palvelut keskittyvät entistä enemmän julkisen sektorin ja muutamien suurimpien palveluntuottajien haltuun. Uhkana on, että terve kilpailu laadulla ja hinnalla poistuu, eivätkä uudet yritykset pääse markkinoille.

 

Ehdotettu uudistus sisältää siis isoja kysymyksiä. Mistä motivaatio kuntayhtymille kyseenalaistaa oma toiminta? Jäävätkö kolmas sektorin ja yritykset pelkästään alihankkijan rooliin? Miten varmistetaan, että palvelujen hankinnat nostetaan kriittiseen rooliin pitkällä tähtäimellä?

 

Palvellakseen uudistukselle asetettuja tavoitteita, on esitykseen saatava lisättyä järjestämisvastuullisille kuntayhtymille velvollisuus kehittää palvelumarkkinoita, huolehtia siitä, että palvelutuotannon aito kustannus- ja laatuvertailtavuus on olemassa sekä velvollisuus kustannustehokkaimman tuotantotavan hyödyntämisestä. Suomalaisen monituottajamallin hyödyntämisellä tämä kaikki voidaan saada aikaan sekä lisäksi varmistaa jatkuva uudistuminen ja uusien innovaatioiden syntyminen.

 

Asiakkaan valinnanvapaus, palveluseteli ja ’raha seuraa asiakasta’ –periaate ovat keinoja turvata reilu kilpailu, parhaat palvelut ja niiden laaja saatavuus.

 

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja

Suomen Yrittäjät


Takaisin kirjoituksiin