Kasvun vuoteen (Yrittävä Lakeus 1/2013)Raketit on ammuttu, vuosi vaihtunut, mutta mitä tuo uusi vuosi tullessaan?
Yleisen keskustelun aiheet lienevät pitkälle samoja, jotka ovat pyörineet otsikoissa jo pitkään; Euroopan velkakriisi, kotimaan elinkeinorakenteen muutos ja julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, velkaantumisen pysäyttäminen, kuntarakenne, suomalaisyritysten kilpailukyky, uusi kasvu jne. Kovin ovat tuttuja teemoja viime vuosilta.

 

Kaikkien em. asioiden taustalla on huoli suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuudesta. Paljon on puhetta, harvassa ratkaisuja ja tekoja valitettavasti vieläkin vähemmän.
Maamme hallitus teki viime vuonna päätöksiä valtiontalouden tasapainottamiseksi sekä veronkiristyksin että menoleikkauksin. Veronkorotukset ovat astuneet pääosin jo voimaan, menoleikkaukset vaikuttavat viiveellä. Suomalaisyritysten kasvun ja investointien kannustimet jäivät etenkin pk-yritysten osalta laihoiksi.  Näissä olosuhteissa velkaantumisen kasvu jatkuu ja lisää kohteita verovarojen käytölle löytyy koko ajan.

 

Puolivälitarkastelusta päätöksiä

 

Maan hallitus valmistautuu parhaillaan kevättalven puolivälitarkastelussa tehtäviin uusiin päätöksiin. Nyt tarvitaan viisaita päätöksiä! Toivottavasti ne eivät jälleen painotu verojen kiristämiseen, vaan mahdollistavat aidosti uutta kasvua ja yritysten menestymisen edellytyksiä.

 

Kriittisten päätösten on oltava sekä pidemmän ajan rakenteellisia ongelmia ratkaisevia kuten työmarkkinoiden toimintaa uudistavia että nopeasti yritysten kannattavuuteen vaikuttavia siten, että investoinnit, kasvu ja työllistämisen mahdollisuudet vauhdittuvat. Uuden liiketoiminnan ja uuden kasvun ja siten myös suomalaisten työllistymisen mahdollisuuksien avain on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi päätösten on oltava sellaisia, jotka kohdistuvat myös tähän ryhmään.

 

Yrittäjäjärjestö on esittänyt lukuisia konkreettisia toimia. Näitä ovat mm. lainsäädännön muutos työaikojen ja palkkojen yrityskohtaisen sopimisen sallivaksi, nuorten koulutussopimusmallin uudistaminen, vanhemmuuden kustannusten laajempi jakaminen, omavastuu sairauspoissaoloihin, yritykseen sisään jätettävän tuloksen kevyempi verottaminen, alv-alarajahuojennuksen nosto, julkisten palvelujen kustannusten ja hankintojen aito avaaminen kilpailulle. Ainakin näitä ehdotuksia tulemme edelleen esittämään kantaessamme osaltamme vastuuta maamme tulevaisuudesta.

 

Valitettavasti vielä ei ole poliittisesta järjestelmästä löytynyt sitä johtajuutta, joka näihin asioihin olisi tarttunut. Herää epäilys, löytyykö sellaisia päättäjiä, jotka kykenevät ratkaisuihin muutoin kuin vasta pakon edessä. Me yrittäjät tarjoamme rakentavaa yhteistyötä hyvien ratkaisujen toteuttamiseksi.

 

Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta!
Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Ps. Presidentti Niinistö toimii kuten puhuu. Maltin ja tolkun yhteiskuntaa katsotaan kokonaisuutena. Tarkoituksellisia väärinymmärryksiäkö?  Meille yrittäjille tulojen liukuminen on normaalia.


Takaisin kirjoituksiin