Kaikkien ilmajokelaisten puolestaIlmajokelaiset yrittäjät ovat ilmajokelaisten hyvinvoinnin perusta.

 

Kaikki se, mitä yhteisistä verovaroista mm. päivähoitona, kouluina, terveyspalveluina, katuina ja liikuntapaikkoina kustannetaan, on lähtöisin yksityisten yritysten kannattavasta toiminnasta.

 

Vain kannattava yritystoiminta voi tarjota työtä. Työstä ja yritysten tuloksesta syntyvät ne verotulot, joita hyvinvointipalveluina meille on järjestetään. Tämä itsestään selvä ketju meinaa aina välillä unohtua.

 

Ilmajokelaisten yritysten menestys on siis kaikkien ilmajokelaisten hyväksi. Siksi kaikki tätä menestystä edistävä toiminta on toimintaa kaikkien ilmajokelaisten puolesta. Näitä toimia voi jokainen ilmajokelainen tehdä omalla käyttäytymisellään. Oman arvostettavan osansa tekee myös Ilmajoki-lehti toteuttamalla tämän Yrittäjälehden ja näin muistuttamalla niistä mahdollisuuksista, mitä paikalliset yrittäjät tarjoavat.

 

Suurelle osalle paikallisia yrityksiä oma kotikunta on ratkaisevan tärkeä. Se on sitä sekä asukkaiden ja asiakkaiden muodostamana yhteisönä että toimintaympäristön luovana kuntaorganisaationa. Siksi jokaiselle yrittäjälle on merkitystä, kuinka oma kunta ymmärtää yrittäjien tarpeet; salliiko kaava laajennusinvestointini, koska saan rakennusluvan, pääsenkö mukaan kunnan hankintoihin, jne.

 

139 päivän kuluttua kuntavaaleissa ilmajokelaiset valitsevat uudet kuntapäättäjät tulevaisuuden Ilmajokea rakentamaan. Sote-uudistuksen jälkeisessä kunnassa, jonka tehtävänä on huolehtia koulutuksen, sivistyksen ja infran lisäksi etenkin alueensa elinvoimasta, elinkeinopolitiikan asiat tulevat entistäkin keskeisimmiksi.

 

Siksi on kaikkien ilmajokelaisten edun mukaista, että tulevissa päättäjissä on mahdollisimman hyvä elinkeinotoiminnan ymmärrys. Yrittäjät ovat tässä parhaita asiantuntijoita.

 

Kannustankin, ja kehotan kaikkia ilmajokelaisia kannustamaan, yrittäjiä lähtemään rohkeasti ja entistä laajemmalla rintamalla ehdolle ensi kevään kuntavaaleihin. Puolueet hakevat juuri nyt ehdokkaita, ja niistä jokainen on varmasti kiinnostunut saamaan yrittäjiä listoilleen.

 

Jos joku kysyy, miksi äänestää yrittäjää kuntapäättäjäksi, kannatta kehottaa kysyjää miettimään, minkälainen olisi Ilmajoki, jos täällä ei olisi yhtään yritystä.

 

Työ ilmajokelaisten yrittäjien menestyksen eteen on työtä kaikkien ilmajokelaisten puolesta.

 

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja

Suomen Yrittäjät


Takaisin kirjoituksiin