Kaikki voima vaaleihinAlkanut vuosi on meille yrittäjille todella tärkeä. Eduskuntavaalit ja niitä seuraavat hallitusneuvottelut ratkaisevat pitkälti, millaista politiikkaa Suomessa tehdään seuraavat neljä vuotta.

 

Seuraavat kuukaudet ovat meille yrittäjille todella tärkeitä aikoja. Meidän pitää pystyä vakuuttamaan äänestäjät, eduskuntavaaliehdokkaat ja puolueiden ohjelmakirjoittajat siitä, että yrittäjille tärkeät asiat ovat tärkeitä myös kaikille muille: Me yrittäjät teemme työpaikkoja ja maksamme veroja ja palkkoja. Meidän ja työntekijöidemme maksamilla veroilla kustannetaan hyvinvointivaltion palvelut.

 

Niin hassulta kuin se tuntuukin, kaikille nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Valaistuksen tulemista emme voi vain odotella, meidän on tämä viesti ymmärrettävästi kerrottava.

 

Vaalivaikuttamisen apuna meillä on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma #työn_tekijä. Siihen on kerätty tärkeimmät yrittäjien menestykseen vaikuttavat tekijät, joihin kaipaamme muutosta. Kannattaa lukea!

Mitä sinä voit tehdä yrittäjien puolesta vaaleissa? Paljon. Tärkeintä on äänestää ehdokasta, joka ajaa yrittäjien asiaa. Lisäksi voit kertoa yrittäjyydestä naapureillesi ja ystävillesi. Kun vaalikampanjat todella alkavat, voit käydä vaaliteltoilla juttelemassa ehdokkaille.

 

Yksi yrittäjäjärjestön päätavoitteista vaaleissa on suuri työmarkkinaremontti. Suomalaisen työn kilpailukykyä kannattaa kehittää siellä, missä työ tehdään - työpaikoilla. Etenkin pienissä yrityksissä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka hyvin työpaikkakohtaiset käytännöt toimivat.

 

Työn tekemisen ehtoja pitää voida sopia työpaikkatasolla laajemmin kuin nykyään. Se edellyttää työlakien ja työehtosopimusten velvoittavuuden lieventämistä. Yhteisten pelisääntöjen löytäminen kilpailukykyiselle työlle onnistuu työpaikkatasolla tietenkin vain, jos siellä vallitsee osapuolten kesken vahva keskinäinen luottamus. Ja näinhän pienissä yrityksissä valtaosaltaan on. Me tiedämme tilanteet ja tunnemme asiat, siksi luotamme tämän järjestelmän toimivuuteen. Jos luottamusta ei ole, pidättäydyttäköön silloin kabineteissa tiedettävässä yleisessä hyvässä.

 

En usko, että nykyinen kolmikantainen järjestelmä pystyy tuottamaan yrityksissä tarvittavia sopeutumismahdollisuuksia. Jollakin osapuolella on aina liikaa puolustettavaa nykytilanteessa. Siksi yrityskohtaisen sopimisen lisääminen pitää tehdä mahdolliseksi poliittisen järjestelmän kautta, siis lainsäädännöllä. Uudella hallituksella ja eduskunnalla on tässä suuren uudistajan tehtävä.

 

Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät


Takaisin kirjoituksiin