HÄMEEN YRITTÄJÄGAALA 11.2.2016 Eerikkälän Urheiluopisto100-vuotisjuhlavuotensa aloittanut isänmaamme elää mielenkiintoisessa tilanteessa. Kuten tällä viikolla erään pankkiryhmän seminaarissa todettiin, Suomella on takana menetetty vuosikymmen, jonka jäljiltä taloutemme volyymi on kymmenen vuoden takaisella tasolla, olemme menettäneet markkinaosuuttamme vientimarkkinoillamme, julkisen sektorin velka on lähes kolminkertaistunut ja maassa on lähes puolimiljoonaa työtöntä, joiden joukossa huolestuttavasti kasvanut nuorten ja pitkäaikaistyöttömien joukko. Tämän kehityksen jatkumista tämä maa ei kestä enää yhtään! Tämän kehityksen kääntämisen eteen tässä maassa pitää tehdä kaikki mahdollinen. Tämä on tärkeää siksi, että vain terveellä pohjalla oleva talous luo mahdollisuuden selvitä yhä vaikeammin ennustettavassa ja arvaamattomasti shokkeja synnyttävässä maailmassa. Tiedän, että me yrittäjät olemme tehneet ja olemme varmasti jatkossakin valmiita vähintään oman osamme tämän asian eteen tekemään.

 

Vajaa kaksi vuotta sitten kun pääministeri Sipilä kokosi hallitustaan ja sen ohjelmaa, yrittäjäkentässä virisi positiiviset odotukset vuosien negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Totesimme silloin ja totean sen tänäänkin, maan hallituksen ohjelma tämän maan saamiseksi uudelleen kasvun tielle, on hyvä ja uskottava. Sen toteuttamiseen me yrittäjät olemme antaneet ja annamme edelleen täyden tukemme. Hallituksella on ohjelmassaan avaimet siihen, mitä se voi omalta osaltaan tehdä maan talouden kääntämiseksi. Ja ne avaimet ovat yrittäjyyden ja yritysten toimintaympäristön mahdollisuuksien ja kannusteiden tekeminen sellaisiksi, jossa yrittäjäriskin ottaminen, omaan yritystoimintaan sijoittaminen, yrityksen kasvattaminen ja kehittäminen, investoiminen ja työntekijöiden palkkaaminen on sekä kannustavaa että kannattavaa. Poliittisen järjestelmän tehtävänä on luoda olosuhteet ja edellytykset, me yrittäjät ja meidän yritykset, meidän tehtävänä on toteuttaa ne toimet, joita äsken listasin, niin että siitä syntyy kannattavaa liiketoimintaa, taloudellista tulosta ja hyvinvointia.

 

Haastavassa tilanteessa toimiva pääministeri ja hallitus ansaitsevat monista toimistaan jo nyt kiitoksen. Päättäväisyys sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäin viemisessä, joka tehtyjen linjausten mukaisesti ja käytännössä maakuntatason päätöksenteossa oikein toteutettuna antaa hyvät mahdollisuudet niin tehokkuuden lisäämiseen, uuden yrittäjyyden syntymiseen kuin palvelujen laadun ja saatavuudenkin turvaamiseen. Liikennekaari merkittävänä logistiikka-alan uudistuksena ja hyvä uudistus hankintalakiin. Yrittäjävähennys ja maksuperusteisen arvonlisäveron mahdollisuus pienimpien yritysten osalta sekä työllistämisen kynnystä alentavat koeajan ja takaisinottovelvollisuuden muutokset sekä määräaikaisen työsuhteen solmimisen lievät helpotukset. Nämä ovat kaikki pieniä, saman ja oikean suunnan toimenpiteitä, joiden vaikutuksesta ainakin osittain taloutemme tilanne näyttää varovaista optimismia. Sekä yrittäjien että kotitalouksien näkemykset talouden tilan odotuksesta ovat parantuneet.

 

Ja kyllä. Kyllä mainitsen myös paljon puhutun Kiky-sopimuksen. Sopimuksen, joka on toki positiivinen asia talouden kääntämisen talkoissa. Valitettavasti on kyllä pakko todeta myös se, että kikyn synnyttämiseen käytetty energia ja sen ympärille rakennettu julkinen draamaa ei ehkä ollut kaikin osin oikeassa suhteessa sopimuksen sisältöön. Mutta kaiken kaikkiaan sopimus on oikeansuuntainen parantamaan menetettyä kustannuskilpailukykyämme ja kun siihen liitetään kilpailijamaissa tapahtuva kustannustason nousu ja viimeisen vuoden aikana tapahtunut euron heikkeneminen, olemme menossa positiiviseen suuntaan.

Mutta hyvät kuulijat,

 

vaikka juuri nyt ilmassa on positiivinen vire, nyt ei ole aika jäädä laakereilleen lepäämään ja todeta, että homma on hanskassa. Sitä se ei todellakaan ole. Näillä toimilla kasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta ei vielä saada sille uralle, jota tulee tavoitella ja jolla nykyisenlainen yhteiskuntamme pyörii terveellä pohjalla.

Oleellisinta on työllisyysasteen nosto, joka on hallituksenkin keskeinen tavoite. Hallituksen tavoite 72 % työllisyysasteesta ei varsin yleisen käsityksen mukaan tule vielä tehdyillä toimilla toteutumaan. Kaiken lisäksi tuo tavoiteltu 72 % ei ole riittävä taso ratkaisemaan niitä tulevina vuosina edessämme olevia, kansakuntamme ikärakenteen mukanaan tuomia julkisten menojen haasteita. Oikeampi tavoiteltava taso työllisyysasteessa on muiden Pohjoismaiden taso 75-76 %. Lisää kunnianhimoa siis tarvitaan tavoitteeseen tai muuten kestävyysvaje on edelleen seuranamme.

 

Lisää toimia siis tarvitaan. Lisää toimenpiteitä, joilla yhä useampi suomalainen saadaan töihin. Me tarvitsemme sekä lisää työpaikkoja että porkkanaa ottaa aina työtä vastaan, kun sitä tarjotaan. Työn tekemisen tulee olla aina oleilua kannattavampaa.

 

Kun yritykset työllistävät vain tarpeeseen, tarvitaan edelleen lisää niitä toimia, joilla mahdollistetaan yritystemme selviytyminen kiristyvässä kilpailussa, toimia joilla yritykset pystyvät yhä paremmin ja yhä nopeammin reagoimaan markkinoiden vaatimuksiin, niitä toimia, joilla mahdollistetaan entistä paremmin huomioimaan yrityskohtaiset tilanteiden vaatimukset, niitä toimia, joilla työntekijän palkkaamisen kynnystä lasketaan. Tiivistettynä sanoen: tarvitsemme lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia työpaikoille.

Tähän kaikkeen on olemassa keinot, jotka ovat poliittisen järjestelmän käsissä. Se keskeisin ja vaikuttavin keino on hallitusohjelmassakin mainittu mahdollisuus entistä paremmin aidosti sopia työpaikoilla laajasti työn tekemisen ehdoista. Asia, jonka laajentaminen käytännössä toimivaksi, kaikkia koskevaksi ja aidosti ketään työpaikan osapuolia syrjimättömäksi järjestelmäksi jäi valitettavasti em. kiky-sopimuksen toteutumisen vangiksi.

 

Menneeseen ei voi vaikuttaa, vain tulevaan voi. Tällä hallituksella on edelleen aikaa tehdä tämä työmarkkinoiden keskeisin uudistamista vaativa reformi. Reformin, joka on vääjäämätön. Se tulee tapahtumaan joko hallitusti tai pakolla. Kyse on vain siitä, millaisen hinnan sen viivyttämisestä maksamme kilpailukyvyssämme ja nykyisen tasoisena työllisyytenä. Pallo on siis hallituksella ja seuraava paikka laittaa pallo liikkeelle on kevään hallituksen puolivälitarkastelu. Herra pääministeri, tämän asian suhteen yrittäjät ovat odotuksessa.

 

Arvoisat yrittäjät,

yrittäjäjärjestön, teidän järjestönne, tehtävänä on vaikuttaa teidän puolestanne siihen, että olosuhteet tässä maassa olisivat parhaat mahdolliset, ja te voitte keskittyä hoitamaan liiketoimintaanne, kehittää ja kasvattaa sitä menestyksellisesti. Kun vain menestyvä yksityinen yritystoiminta on se, joka luo työtä, tuo verotuloja ja mahdollistaa yhteisin verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut, teidän eteen tehty työ on työtä kaikkien suomalaisten, koko isänmaan eteen. Siksi tällä työllä on merkitystä ja siksi olen ylpeä saadessani tätä työtä teidän kaikkien puolesta tehdä.

Hyvät yrittäjät,

 

Tänään on teidän juhla. Yrittäjien juhla. Tänään juhlitaan tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan sankareita. Yrittäjiä. Te yrittäjät luotte hyvinvointia. Te yrittäjät kannatte Hämettä. Te yrittäjät kannatte Suomea. Hyvää yrittäjyyden juhlaa!


Takaisin kirjoituksiin