Etelä-Pohjanmaa 2025 - yrittäjyyden mallimaakuntaEtelä-Pohjanmaa ja yrittäjyys liitetään erottamattomasti toisiinsa. Eikä suotta, sillä alueemme yrittäjyyden historia on vahvaa jo useilta vuosisadoilta ja se on vain vahvistunut viime vuosisadalla.

 

Yrittäjyys ja alueen yrittäjät yrityksineen ovat luoneet työtä ja hyvinvointia alueemme ihmisille. Luovuus, innovatiivisuus, uuden etsiminen ja ideat ovat muuttuneet juurevan yrittäjyyden kautta teoiksi, liiketoiminnaksi ja hyvinvoinniksi.

 

Vaikka alueemme yrittäjyydellä saattaa olla ’elämäntapayrittäjyyden’ leima, on täältä noussut tasaiseen tahtiin myös kasvuyrityksiä, joiden tie on johtanut merkittäviksi tekijöiksi aina globaaleillekin markkinoille. Aktiivisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivien yrittäjien suhteellinen osuus on jo noussut kansalliselle keskitasolle, välillä jopa ylikin.

Yrittäjyyden vahva asema maakunnassamme ei ole itsestään selvyys tulevaisuudessa. Sen säilymisen ja edelleen kehittymisen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Vahvan perinteemme ansiosta lähtökohtamme on hyvä.

 

Yrittäjyyttä koskevat haasteemme liittyvät edelleen kasvun tavoittelun ja lisääntyvän kansainvälistymisen omaksumiseen sekä lähivuodet yhä kasvavaan määrään eläköityviä yrittäjiä ja jatkajien löytämiseen näille yrityksille.

 

Edellä olevat asiat kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Yritysten omistajanvaihdosten on tutkimuksissa todettu olevan merkittävin yksittäinen yrityksen kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä edistävä sykäys. Uusi yrittäjäsukupolvi on yleisesti kouluttautuneempaa, kansainvälistymiseen luonnollisena asiana suhtautuvaa ja - olemassa olevaa liiketoimintaa täydestä vauhdista jatkavana - innostunutta kehittäjää.

 

Uskon siis vahvasti uuteen, nuoreen yrittäjäsukupolveemme. Alueemme oppilaitosten jatkuva työ yrittäjyyskasvatuksessa, myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen työurana ja kiinteät yhteydet alueen yritysten kanssa kasvattavat alueelle entistä vahvempaa yrittäjäsukupolvea.

 

Ja tältä se yrittäjyyden mallimaakunta 2025 näyttää: Me kaikki eteläpohjalaiset tunnemme vastuumme yrittäjyysmaineemme vaalimisessa, koko yhteisön arvostus on merkittävä pohja. Kuntien, niiden elinkeinopolitiikan ja muiden kehittäjäorganisaatioiden keskiössä on oman alueen yritysten menestys ja jatkuvuus, joka tarkoittaa roolia myös omistajienvaihdosten edistämisessä. Tutkimuksen ja koulutuksen lisääntyvä yhteistyö myös pienten yritysten kanssa on arkipäivää. Tahto, innostus ja rohkeus uuden kokeilemiseen on arvossaan. Epäonnistuminenkin on hyväksyttävää - ainahan voi yrittää uudelleen.

 

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät


Takaisin kirjoituksiin